normaal groter grootst
Welkom op de siteWelkomsbericht
U bent op de site van de huisartsen S. Bruinsma, A. Jellema, N. Kuijs, B. Toppers. Hier kunt u alle informatie vinden over de praktijk en online uw herhalingsrecepten indienen. Tevens kunt u via "praktijkinformatie" zien wanneer uw arts afwezig is, of overige praktijk tijden raadplegen.
Aan de linker kant van de pagina kunt u het formaat van de letters op de site aanpassen.


Inschrijvingen. Toegevoegd op: 7-04-2019
Dokter Meester die de 5 e huisarts bij Om de Noord is geworden heeft voldoende ruimte om nieuwe patiënten in te schrijven. De praktijken van de andere 4 huisartsen zijn niet open voor inschrijvingen.

Dokter den BoerToegevoegd op: 7-04-2019
Dokter Den Boer is de opvolger van dokter Jellema. Hij werkt nu op maandag , woensdag en vrijdag. Dokter Beemsterboer is meewerkend huisarts in zijn praktijk.

Huisarts Meester erbijToegevoegd op: 7-04-2019
Dokter Meester die al een jaar voor Om de Noord werkt, wordt de 5e vaste huisarts bij Om de Noord. Dat betekent dat patiënten ook bij hem ingeschreven kunnen worden .
Voorlopig werkt hij op maandag , woensdag en donderdag.

AVG-regelgevingToegevoegd op: 14-02-2019
Vanaf mei 2018 i zijn er extra waarborgen voor uw privacy, volgens de AVG wet. Via onderstaande links kunt u hier meer informatie over vinden:

Privacyverklaring
Inzage medische gegevens
Gegevensuitwisseling via landelijk schakelpunt

Privacy bij afspraakmakenToegevoegd op: 21-08-2018
Om een adequate (bv erg snel bij gevaarlijke klachten ) afspraak te maken voor het spreekuur vraagt de assistente u naar de reden voor de afspraak. Houdt u er rekening mee dat een bezoek aan de balie niet de privacy biedt van een telefonisch afspraakverzoek.

WerkgebiedToegevoegd op: 11-02-2018
De kern van ons gebied is Hoogkarspel en Westwoud. We kunnen ook patiënten aannemen in de aangrenzende dorpen : Oosterblokker, Zwaagdijk-Oost , en Lutjebroek.

BloedonderzoekToegevoegd op: 30-09-2017
Iedere werkdag van 08.30 tot 09.30 wordt bloedafname verzorgd door Diagnostisch Centrum West-Friesland . U kunt met een aanvraagformulier van huisarts of specialist in de wachtkamer plaatsnemen en een volgnummer nemen.

Klachten en geschillenToegevoegd op: 10-08-2017
Als zorgverleners willen we u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als u een klacht wilt indienen over datgene wat u niet goed vond gaan , meldt u dat dan bij de balie-assistente of aan de telefoon.
Wij hebben een interne klachtenregeling met een speciaal klacht-formulier.
Als het nodig is kan er gebruik worden gemaakt van een regionale klachten- en geschillencommissie , waar ook een bemiddelaar beschikbaar is.

ReisvaccinatiesToegevoegd op: 10-08-2017
Wij verzorgen medische advisering en vaccinaties voor reizigers naar gangbare bestemmingen; bij voorkeur 6 weken voor de reis aanmelden.

Thuisarts.nlToegevoegd op: 18-01-2016
De website Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie in goed Nederlands over medische klachten en ziekten. Bron : Nederlands Huisartsen Genootschap

Verlengen onderhoudsmedicijnenToegevoegd op: 6-04-2015
Verlengen onderhoudsmedicijnen is mogelijk op verschillende manieren:
- telefonisch inspreken (0228-567649)
- via deze website
- etiketten van de medicijnen deponeren in de box na de ingang of (buiten werktijd) in de brievenbus.
De apotheek heeft de medicijnen 2 werkdagen later voor u klaarliggen.

Disclaimer